Grupa III

Jesteśmy Starszaki

bardzo fajne z nas Przedszkolaki!

W przedszkolu dużo się uczymy

i nigdy się nie nudzimy!

W grupie uczą nauczycielki: Pani Kasia i Pani Ania, nauczyciel wspomagający Pani Sylwia. O porządek w sali dbają Pani Basia i Pani Ewa.

Maj

Tydzień XXXIII. POLSKA TO MÓJ DOM

Polskie symbole narodowe

Polskie symbole narodowe

Z czego słynie Polska?

Krajobraz Polski

Płynie, Wisła płynie

Tydzień XXXIV. W krainie muzyki

Instrumenty dawniej i dziś

Muzyka współczesna

Muzyka klasyczna

Muzyka relaksacyjna

Gdzie słychać muzykę?

Tydzień XXXV. Wrażenia i uczucia

Emocje – co to takiego?

Jakie emocje przeżywają przedszkolaki?

Skąd się biorą łzy?

Jak radzić sobie z emocjami?

Wczuwamy się w emocje innych

Tydzień XXXVI. Święto mamy i taty

Moja mama

Mój tata

Moi rodzice

Nietypowe rodziny

Serce na dłoni

                 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dentyfikowanie i podawanie nazw emocji;
 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
 • Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
 • Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.