Aktywność

7.00 – 8.15 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i tematyczne, praca indywidualna i zespołowa z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe lub zestaw ćwiczeń porannych.

8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania – nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych, osobistych i higienicznych.

8:30 – 9:00 – Śniadanie; usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

9:00. – 9:30 – Swobodne zabawy dzieci według zainteresowań w kącikach tematycznych.

9:30 – 10:30 – Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, wycieczki piesze i autokarowe, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

W grupach młodszych ze względu na krócej trwające zajęcia czas wykorzystywany jest na swobodną zabawę dzieci, zabawy z całą grupą pod kierunkiem nauczyciela lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

10:30 – 10:45 – Czynności higieniczne i samoobsługowe, drugie śniadanie, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.

10:45 – 11:45 – Pobyt dzieci na powietrzu, organizowanie gier i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa swobodna , prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

11:45 – 12:00 – Powrót do przedszkola. Czynności osobiste i higieniczne przed obiadem.

12:00 – 12:40 – Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

12:40 – 14:15 – Grupy starsze – odpoczynek 15 – 30 min. W tym czasie dzieci słuchają muzyki relaksacyjnej lub baśni. Zajęcia indywidualne o charakterze wyrównawczym, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne.

Grupy młodsze – odpoczynek poobiedni – leżakowanie.

14:15 – 14:30 – Czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne

14:30 – 14:50 – Podwieczorek

14:50 – 17:00 – Zajęcia dodatkowe, praca indywidualna i wyrównawcza, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym w zależności od pory roku i pogody.

 

 
Font Resize
Contrast