Grupa III

Nauczycielki grupy III:

Pani Małgosia

Pani Jola

Wspiera nas Pani Monika.

Pracujemy w/g programu „Kocham przedszkole” autorzy:M.Pleskot i A.Staszewska-Mieszek, wydawnictwo WSiP na kartach pracy Nowi Tropiciele,które będą wspomagać dzieci w zdobywaniu wiedzy.

W miesiącu Wrześniu zajęcia dydaktyczne i zabawy dzieci będą opierać się na tematach,których treści wynikają z obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

  W przedszkolu.
     Moja miejscowość .
1.W moim przedszkolu. 1. Mój dom.
2. W moim przedszkolu. 2. W miescie.

3. Dzień w przedszkolu.

3. Moje miasto i moja wieś.
4. Przedszkolny savoir-vivre. 4.Bezpieczna droga do przedszkola.
5. Pomagamy sobie. 5. Na ulicy.
Ja,ty i środowisko.
    Dary jesieni.
1.  Moje ciało. 1. W koszu pani Jesieni.
2. Jak„działa” człowiek. 2. Warzywa i owoce..
3.Higiena. 3. Warzywa i owoce.
4.Dbamy o siebie i innych. 4. Pyszne i zdrowe.
5. Dbamy o czystość. 5. Zdrowie na talerzu.
Font Resize
Contrast