25

25Sie2020

Dzieci przyprowadzane do przedszkola od 01 września powinny być zaopatrzone w podpisane kapcie, ubranie na zmianę, kocyk polarowy.

Rodzice w pierwszych dniach będą mieli możliwość odprowadzenia dziecka do sali przedszkolnej i powierzenia opieki nad dzieckiem nauczycielowi.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia koronawirusem, nie będzie spotkań adaptacyjnych.

25Sie2020

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 01 września (wtorek). Przedszkole będzie czynne w godzinach 7:00-17:00 .

Ze względów epidemiologicznych zwracamy się z prośbą , by w miarę możliwości przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola odbywało się w godzinach pracy danej grupy:

Gr. I – 7:00-16:00

Gr.II – 8:00-17:00

Gr. III – 7:30 – 15:30

Gr.IV – 8:30-16:30

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o wypełnienie i dostarczenie do placówki oświadczenia o zapoznaniu się z wytycznymi GIS i zgody na pomiar temperatury:

Procedura organizacji opieki w Przedszkolu nr 199

Szanowni Rodzice prosimy o zapoznanie się z listem Prezydenta m.st. Warszawy: