Aktualności

lu28 2018

Od dnia 1 września 2018 roku ze względu na kompleksowy remont Przedszkole Nr 199 zostanie czasowo (około 1 roku) przeniesione do budynku przy ul. Abramowskiego 4. Z uwagi na ograniczona ilość miejsc w placówce będą funkcjonowały tylko trzy grupy wiekowe.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola zbierane są od 02-19 marca w godzinach 8-16.

pa28 2016

Zgodnie ze Statutem P. 199 do przedszkola przyprowadzamy tylko i wyłącznie zdrowe dzieci.

W razie wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych, a w szczególności podwyższonej temperatury, wymiotów, biegunki lub wysypki niewiadomego pochodzenia itp. niezbędna jest przynajmniej 24 godzinna obserwacja dziecka w domu w celu ustalenia przyczyn pogorszenia stanu zdrowia, a także eliminacji ryzyka zarażenia innych dzieci i pracowników przedszkola.

Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka do placówki i żądać zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

W przypadku dłuższej nieobecności dziecka również będzie wymagane zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia.