Grupa II

Grupa II liczy 23 dzieci (6 dziewczynek i 17 chłopców), w tym 7 pięciolatków i 16 czterolatków.

W grupie pracują nauczycielki: p. Marylka i p. Monika,  a pomaga nam p. Monika.

Nasza grupa jest uśmiechnięta, wesoła i ciekawa świata. Uwielbiamy śpiewać i tańczyć. Radość sprawia nam rysowanie, malowanie oraz lepienie z plasteliny. Między zabawami uczymy się mówić, słuchać i rozumieć. Przedszkole to nasz drugi dom, do którego przychodzimy z uśmiechem na twarzy.

Godziny pracy oddziału: 7:30-17:30

Maj

Tydzień XXXIII. POLSKA TO MÓJ DOM

Polskie symbole narodowe

Polskie symbole narodowe

Z czego słynie Polska?

Krajobraz Polski

Płynie, Wisła płynie

Tydzień XXXIV. W krainie muzyki

Instrumenty dawniej i dziś

Muzyka współczesna

Muzyka klasyczna

Muzyka relaksacyjna

Gdzie słychać muzykę?

Tydzień XXXV. Wrażenia i uczucia

Emocje – co to takiego?

Jakie emocje przeżywają przedszkolaki?

Skąd się biorą łzy?

Jak radzić sobie z emocjami?

Wczuwamy się w emocje innych

Tydzień XXXVI. Święto mamy i taty

Moja mama

Mój tata

Moi rodzice

Nietypowe rodziny

Serce na dłoni

                 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dentyfikowanie i podawanie nazw emocji;
 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
 • Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
 • Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.