Grupa I

Witamy serdecznie wszystkie dzieci i rodziców. Bardzo cieszymy się na współpracę i nowe przygody, które nas czekają w nowym roku szkolnym. 

Jesteśmy grupą 3 i 4 latków. W grupie uczą nauczyciele: Pani Selena, Pani Ola i Pani Dyrektor. Wspiera nas i pomaga Pani Basia, posiłki przynosi nam i dba o naszą salę Pani Grażynka.

Czerwiec

Temat tygodnia: DZIEŃ DZIECKA

JAKIE SĄ MOJE PRAWA I OBOWIAZKI?

MÓJ KOLEGA Z AFRYKI

CZY MOGĘ KOGOŚ ODWIEDZIĆ?

O CZYM MARZYSZ?

W CO SIĘ POBAWIMY?

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

GDZIE MIESZKA DZIK, ŻMIJA I ŁOŚ?

KTO TAK RYCZY? KTO TAK ĆWIERKA?

ALE W ZOO JEST WESOŁO!

KTO MIESZKA W LESIE?

WIEM, JAK BEZPIECZNIE CHODZIĆ PO LESIE!

Temat tygodnia: LATO

ROŚLINY MOGĄ LECZYĆ!

CO ZROBIĘ W CZASIE BURZY I SILNEGO WIATRU?

BAWIMY SIĘ TĘCZĄ

JAKA JEST DZISIAJ POGODA?

W PIĘKNYM OGRODZIE…

Temat tygodnia: WAKACJE!

JADĘ W GÓRY, GÓRY, GÓRY!

GDZIE WODA JEST SŁODKA, A GDZIE SŁONA?

CO ZROBIĘ, GDY SIĘ ZGUBIĘ?

ŻEGNAMY PRZYJACIÓŁ!

BĘDĘ O WAS PAMIĘTAĆ!

                 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
 • Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świeci
 • Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
 • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
 • Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami; rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.
 • Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.
 • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.