Grupa I

Witamy serdecznie wszystkie dzieci i rodziców. Bardzo cieszymy się na współpracę i nowe przygody, które nas czekają w nowym roku szkolnym. 

Jesteśmy grupą 3 i 4 latków. W grupie uczą nauczyciele: Pani Selena, Pani Ola i Pani Dyrektor. Wspiera nas i pomaga Pani Basia, posiłki przynosi nam i dba o naszą salę Pani Grażynka.

Maj

Temat tygodnia: POLSKA TO MÓJ DOM

DLACZEGO TRZEBA SZANOWAĆ FLAGĘ?

JAK POWSTAŁA WARSZAWA?

WYRUSZAMY NA WYCIECZKĘ PO POLSCE?

WIEM, GDZIE WISŁA JEST NA MAPIE!

JESTEM PATRIOTĄ!

Temat tygodnia: W KRAINIE MUZYKI

JAKI TO INSTRUMENT?

GRAMY NA INSTRUMENTACH!

ROBIMY INSTRUMENTY!

UMIEM ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS WAŻNYCH UROCZYSTOŚCI

JAK PORADZĘ SOBIE Z HAŁASEM?

Temat tygodnia: WRAŻENIA I UCZUCIA

CO MNIE CIESZY?

CO ZROBIĆ, GDY CHCE MI SIĘ PŁAKAĆ?

CIEMNOŚĆ JEST NIEZWYKŁA!

JAK ŚMIESZNIE WYGLĄDA STRACH!

O CZYM OPOWIADA NAM MUZYKA?

Temat tygodnia: ŚWIĘTO MAMY I TATY

KWIATEK DLA MAMY!

ZROBIĘ PORTRET TATY!

JAK TO JEST, KIEDY MA SIĘ RODZEŃSTWO?

KOCHAM CIĘ MAMO, KOCHAM CIĘ TATO!

CZEGO ŻYCZYĆ RODZICOM, Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA?

                 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
 • Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
 • Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.