Dokumenty

Statut Przedszkola 199 – Pobierz

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 –  Pobierz

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – Pobierz

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020 – Pobierz

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r. – Pobierz

Harmonogram zapisów dla rodziców – Pobierz

Wykaz telefonów do Dzielnic dotyczący dyżuru wakacyjnego – Pobierz