Category "Pinterest"

cz17 2020

UWAGA

Drodzy Rodzice 22 czerwca upływa termin składania deklaracji dla dzieci na okres
od 01.07-11.08. Prosimy o wypełnienie ankiety deklaracyjnej – jeśli ankieta nie zostanie wypełniona uznajemy, że dziecko nie będzie korzystało z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym. Państwa deklaracja ułatwi nam organizację pracy nauczycieli i pracowników administracji/obsługi (okres urlopowy), oraz zaplanowanie zapotrzebowania na żywność dla wychowanków. Ankietę należy odesłać na adres mailowy(p199@edu.um.warszawa.pl ) lub dostarczyć osobiście do przedszkola.

Ankieta do pobrania poniżej

ma15 2020

 Szanowni Państwo, 

prosimy zapoznać się z Procedurami:  opieki od 18 maja 2020 r. w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w sytuacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz działań prewencyjnych i działań w sytuacji podejrzenia zarażeniem koronawirusem.

ma6 m2020

                                       Szanowni Państwo

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19  informuję, że za zgodą Organu Prowadzącego w Przedszkolu 199 zawiesza się zajęcia w okresie od 6.05.2020r. do 15.05.2020r.

Dyrektor Przedszkola 199

kw27 2020

Szanowni Rodzice, 

Uwaga!

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych
z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r. Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane.
Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.
Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji