Program nauczania

NASZE PROGRAMY

Programy obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019:

Grupa II, III

  1. „Od przedszkolaka do pierwszaka” (aut. programu: Iwona Broda), wydawnictwo WSiP
  2. „Dziecięca matematyka”  aut. Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
  3. „Klucz do uczenia się” Galiny Dolya, Nikolay Veraksy- podejście Wygotskiego do uczenia się dzieci.

                                                                                                                                                Grupa I

      1.  „Kocham przedszkole” (aut. programu: M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek), wydawnictwo WSiP
      2. „Dziecięca matematyka”  aut. Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
      3. Autorski program teatralny “Świat bajek” – Selena Wieliczko-Konarska

 

Programy spełniają wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, zawierają wszystkie treści kształcenia podstawy programowej. Są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.