Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice

Od 23 marca istnieje możliwość generowania hasła do elektronicznego zapisu na dyżury. Dyrektor skontaktuje się z Państwem w tej sprawie telefonicznie.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli (Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły) oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.  

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.