DYŻUR WAKACYJNY

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
harmonogram zapisów

Data Etap zapisów/czynność rodzica
od do
23 marca   25 marca   Przekazywanie przez dyrektorów haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisów
25 marca
od godz. 9.00
 7 kwietnia
do godz. 24.00
Wypełnienie wniosku w systemie Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
    27 kwietnia godz. 12.00 Informacja o zakwalifikowaniu dziecka Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.
  28 kwietnia     11 maja Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
  14 maja godz. 12.00   Informacja o przyjęciu dziecka Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
Elektroniczne postępowanie uzupełniające
14 maja godz. 13.00 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
14 maja
od godz. 13.00
 18 maja
do godz. 24.00
Wypełnienie wniosku w systemie Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
25 maja godz. 12.00   Informacja o zakwalifikowaniu dziecka Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.
  26 maja     8 czerwca Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

12 czerwca
   
Informacja o przyjęciu dziecka Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
15 czerwca godz. 13.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.