Rekrutacja

Uwaga

Ze względu na zagrożenie koronawirusem, przyjmowanie wniosków w siedzibie Przedszkola Nr 199 od dnia 16.03-20.03
w godz. 8:00-13:00.

Istnieje możliwość przesłania wniosku Pocztą Polską (liczy się data stempla pocztowego), lub przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres mailowy przedszkola: p199@edu.um.warszawa.pl