UWAGA! Przedłużenie strajku nauczycieli

Szanowni Państwo,

Pracownicy naszego przedszkola biorą udział w strajku nauczycieli.

W związku z powyższym, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) zawieszam, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu na okres:

od 15 kwietnia do 17 kwietnia 2019 roku

z możliwością przedłużenia na kolejne dni.

W przypadku odwołania akcji strajkowej powyższa informacja będzie nieaktualna.

Bardzo proszę o systematyczne sprawdzanie aktualnych informacji na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor Przedszkola